memonic

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

Save

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๔๕/๒๕๕๔

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT General Aptitude Test) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ

รมว.ศธ.กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า วันนี้เป็นวันสอบ GAT ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เลื่อนสอบ GAT/PATจากเหตุอุทกภัยมาแล้ว ๒ ครั้ง จากเดิมวันที่ ๘–๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๙–๒๐ และ ๒๖–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนกระทั่งเป็นวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

จากการตรวจเยี่ยมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาที่พบคือ นักเรียนบางส่วนลืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ซึ่งเป็นบัตรแสดงตนเข้าห้องสอบ ทั้งยังจะมีการสอบแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ในวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคมนี้ จึงขอเตือนนักเรียนว่าควรเตรียมตัวให้พร้อม อย่าลืมบัตรแสดงตนในการเข้าห้องสอบ และควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ส่วนสนามสอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับรายงานว่าปกติดี ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

ส่วนกรณีนักเรียนชายชั้น ม.๖ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งประสบปัญหาวันเข้าค่ายฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด. ชั้นปีที่ ๓ ตรงกับการวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบต่างๆ เช่น การสอบรับตรง สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต สอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท.นั้น รมว.ศธ.กล่าวว่า ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่หากได้รับแล้วจะประสานขอความร่วมมือจากเจ้ากรมทหารรักษาดินแดนต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนวันสอบคงไม่สามารถทำได้ เพราะการเลื่อนสอบแต่ละครั้งจะกระทบต่อคนส่วนใหญ่ และการสอบทุกอย่างก็ลงตัวแล้ว หากต้องปรับเปลี่ยนคงต้องขอให้เพิ่มผลัดการเข้าค่าย รด.รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการสอบ GAT ที่สนามสอบ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ซึ่งมีเด็กพิเศษ (ซ้ายล่าง) เข้ารับการทดสอบด้วย ส่วนการสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการจัดการทดสอบ GAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันนี้ มีนักเรียนเข้าสอบทั่วประเทศจำนวน ๓๒๓,๙๘๐ คน เด็กพิเศษ จำนวน ๑๑๔ คนสำหรับศูนย์สอบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้ดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT จำนวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในการสอบวันแรกเป็นการจัดการทดสอบ GAT จำนวน ๔๕ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบ ๑,๓๒๕ คน เด็กพิเศษ ๕ คน ส่วนการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะสอบในวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๕๕

 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ:

ที่มา :ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๔๕/๒๕๕๔

http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/345.html