memonic

Ultracod tablets

Save

Kup teraz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• przygotowały projekt świadczeń pielęgniarskich realizowanych w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego (budowanie koszyka świadczeń gwarantowanych do NFZ) • przygotowały projekt stanowiska pracy pielęgniarki diabetologicznej 6. PFED czynnie uczestniczyła w konferencjach na terenie Polski:

• czynne uczestnictwo w XI Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej, Kraków 17-18.05.2007 r. Sesja „ Specjaliści dla jakości – Diabetologia”, Sesja plakatowa. • czynne uczestnictwo w konferencji XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła 10-13.05.2007 r. Sesja plakatowa – Działania edukacyjne stowarzyszenia PFED w latach 2006 - 2007. Udział w konferencji jako wystawca – stoisko PFED, prowadzenie na stoisku sprzedaży rysunków dzieci hospitalizowanych w Klinice Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii w IP-CZD w Warszawie. W wyniku sprzedaży uzyskano kwotę 350 PLN z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy terapeutycznej Kliniki.

• zaproszenie i czynny udział przedstawiciela PFED w konferencji „Jubileusz 50-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, Pielęgniarstwo polskie na przełomie wieków – 50 lat PTP.” Warszawa 15.09.2007 r. • udział PFED jako wystawcy – stoisko w I Warszawskich Spotkania Diabetologicznych, Konferencja pt. Postępy w leczeniu cukrzycy.

Warszawa, 10.11.2007. Inauguracja „Magazynu Edukacyjnego PFED”. • czynny udział w konferencji „Promowanie zdrowia jako aspekt podnoszenia jakości usług zdrowotnych w opiece nad pacjentem” Warszawa, 05.10.2007 r., prezentacja ustna: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii & Mazowiecka Regionalna Sieć Szpitali Promujących Zdrowie: Dni Prewencji Cukrzycy – omówienie realizacji projektu. Stoisko PFED – pomiary glikemii, rozmowy edukacyjne. • czynny udział w XII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym DIABETICA EXPO 2008” w dniach 12-13 września 2008 roku w Toruniu.

• czynny udział w konferencji 13.09.2008 r. we Wrocławiu „Opieka nad kobieta ciężarną z cukrzycą” 7. Uczestnictwo w konferencjach zagranicznych FEND i EASD (Kopenhaga, Amsterdam, Rzym). PFED uczestniczyła dwukrotnie jako wystawca organizacji pozarządowych i prezentowała działalność stowarzyszenia w Polsce wspólnie z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. 8. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii czynnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych związanych z prewencją cukrzycy podczas spotkań diabetologicznych organizowanych przez stowarzyszenia oraz fi rmy farmaceutyczne.

 •     tablets buy ultracod
 •     ultracod tablets drug
 •     ultracod tablets effects
 •     ultracod tablets mg
 •     ultracod tablets prescription
 •     tablets download ultracod
 •     tablets cheap ultracod
 •     tablets order ultracod
 •     tablets sale ultracod
 •     tablets amazon ultracod
 •     medicine buy ultracod
 •     supplements buy ultracod
 •     drugs buy ultracod
 •     tabs buy ultracod
 •     side effects buy ultracod