memonic

Hilit

Save

אז זהו, שטעיתי, ממליצה לכולכם לא לעשות את אותה טעות ולהזמין חברת הדברה עוד היום, חברים, אין צורך להקפיד על ריסוס ידני או על ניקיון של בית מרקחת הבית פשוט נקי מהיצורים הטורדניים, הזמנתי חברה מקצועית שדאגה לטיפול בכל הבית וגם קצת בכניסה, אני רק הייתי צריכה להכניס את האוכל שבחוץ ולהתפנות לכמה שעות מהבית.