memonic

hilitmizrahi | Recent Entries

Save

בין כל הספינים והפגישות הספק חשאיות ספק מתריסות של ציפי לבני, שכחנו שהבחורה מתפקדת כשרת המשפטים בממשלה הנוכחית. מה הייתה התרומה של ציפי לבני למשרד המשפטים או לעולם המשפטים והצדק הישראלי מתחילת כהונה הנוכחית? כנראה שכלום, מפני שבין מסע דילוגים ללונדון ופגישות חסרות כל משמעות עם ג'ון קרי, לא נותר לציפי זמן לביצוע תפקידה האמיתי - אליו נשבעה בעת הקמת הממשלה.