memonic

הדברות מזיקים מיד

Save

ברות יקרות, הדברות למזיקיםזה מה שאתן צריכות לעשות איך שאתן מסיימות לקרוא את זה. חסל סדר עם כל הפוביות שלי מג'וקיםולטאות או עקיצות של יתושים, קיפלתי את כל המ