memonic

Kup teraz!

Save

Kup teraz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie fizykalne Stan ogólny. Ocenić stan psychiczny, ewentualne zaburzenia mowy i zaburzenia móżdżkowe. Szukać objawów urazu. Ocena czynności życiowych. Niedociśnienie tętnicze jest objawem znaczącym, często występującym w skrajnej kwasicy metabolicznej w przebiegu zatrucia metanolem. Przyspieszenie częstości oddechów może być oznaką kwasicy. Hipotermia to częsty objaw depresji CUN. Głowa, oczy, uszy, nos i gardło. Sprawdzić ostrość widzenia (metanol). Zbadać oczy w kierunku obrzęku siatkówki, przekrwienia tarczy nerwu wzrokowego lub rozszerzenia źrenic (widoczne w zatruciu metanolem). Zwężenie źrenic i oczopląs są objawami zatrucia izopropanolem. W tym przypadku może również wystąpić przekrwienie błony śluzowej gardła. Charakterystyczny dla izopropanolu jest też zapach acetonu (patrz tabela 7.9.1). Uwaga: Intensywność zapachu alkohole nie zawsze jest proporcjonalna do stopnia zatrucia (stężenia trucizny we krwi) i do zmian w stanie psychicznym pacjenta.

cialis opis leku, cialis opis działania, cialis opis dzialania, cialis opis, cialis opinions, cialis opinioni, cialis opiniones usuarios

Wywiad powinien dać odpowiedź na pytanie

Save

Wywiad powinien dać odpowiedź na pytanie o rodzaj i ilość wypitego alkoholu, a także o ewentualne spożycie innych środków odurzających, leków itp. Należy wykluczyć lub potwierdzić nałogowy alkoholizm lub narkomanię. Ważna jest też przeszłość chorobowa pacjenta i ewentualne niedawne urazy (np. głowy).

cialis sklep, cialis pół tabletki, cialis polska apteka, cialis pol tabletki, cialis oryginalny, cialis opis produktu,

Kryteria hospitalizacji

Save

Wszystkie wymienione alkohole są szybko absorbowane z przewodu pokarmowego. Metabolity metanolu (formaldehyd, kwas mrówkowy) i glikolu etylenowego (kwas glikolowy, aldehyd glikolowy, szczawiany, kwas mrówkowy) są najbardziej toksyczne. Tabela 7.9.1 zawiera wskazówki ułatwiające rozpoznawanie rodzaju spożytego alkoholu.

cialis tabletki cena, cialis tabletki, cialis tablete cena u apotekama, cialis tablete cena, cialis sklepy, cialis sklep warszawa, cialis sklep internetowy,

Z objawami zatrucia i stężeniem CoHb > 20%;

Save

Etanol jest najczęściej nadużywanym środkiem odurzającym; uzależnienie dotyczy 5% populacji Amerykanów. Wczesne objawy kliniczne zatrucia etanolem, metanolem, izopropanolem i glikolem etylenowym są podobne. Etanol wywiera najszybszy wpływ na CUN i działa na niego depresyjnie; paradoksalnie jednak może dawać objawy pobudzenia i zaburzeń samokontroli (pacjent jest hałaśliwy i zaczepny). Spożycie alkoholu innego niż etanol sugerują niewielkie różnice w wywiadzie i pewne, choć mało charakterystyczne objawy fizykalne. Szybkie postawienie rozpoznania znacząco obniża śmiertelność w tych przypadkach.

cialis tani, cialis tadalis tanio, cialis tadalafil lilly, cialis tadalafil 20mg australia, cialis tadalafil, cialis tabletki powlekane, cialis tabletki na potencje,

Takie postępowanie

Save

Takie postępowanie nie tylko poprawia utlenowanie tkanek, ale też ułatwia eliminację trucizny. W przypadkach depresji lub niewydolności oddechowej pacjenta powinno się zaintubować i wentylować 100% tlenem. Jeśli nastąpiło termiczne lub toksyczne uszkodzenie dróg oddechowych, należy zastosować laryngoskopię pośrednią.

cialis warszawa cena, cialis warszawa bez recepty, cialis warszawa apteka, cialis warszawa 24h, cialis warszawa 2011, cialis warszawa, cialis w aptece kosztuje,

Leczenie

Save

Należy rozpocząć podstawowe działania ratunkowe ze szczególnym uwzględnieniem drożności dróg oddechowych. Dekontaminację przewodu pokarmowego przeprowadzić według wskazań. Zasadniczo niemal każdy pacjent zatruty salicylanami jest odwodniony (utrata płynu przez wymioty, pot, hiperwentylację, wzmożone wydzielanie nerkowe). Nawodnienie można rozpocząć jednocześnie z alkalizacją przez dożylne podanie 1-2 mEq/kg m.c. dwuwęglanu sodu, a następnie roztworu 80 mEq/1 dwuwęglanu rozpuszczonego w 5% glukozie we wlewie dożylnym z szybkością 10-15 ml/kg m.c./godz. przez 1-2 godz. aż do uzyskania odpowiedniej diurezy. Pacjenta nawadnianego trzeba monitorować bardzo uważnie, starając się nie dopuścić do rozwoju obrzęku płuc. Chory powinien mieć założony cewnik moczowy w celu monitorowania diurezy i częstej kontroli pH moczu. Alkalizacja moczu (pH > 8) ułatwia wydalanie salicylanów. Utrzymanie pH surowicy ok. 7,5 może wymagać dodatkowego podania dwuwęglanu. U pacjentów w stanie wstrząsu niezbędna jest bardziej intensywna terapia płynowa, (jeśli podejrzewa się krwawienie do światła przewodu pokarmowego, konieczne może być podanie masy erytrocytarnej; patrz podrozdział 13.1). Mimo, że początkowe stężenia potasu w surowicy mogą być prawidłowe, dla zatrucia salicylanami charakterystyczna jest hipokaliemia. Zasoby potasu wewnątrzustrojowego zmniejszają się na skutek zwiększonego wydalania nerkowego, wymiotów oraz przesunięć wewnątrzkomórkowych. Jeśli nie ma objawów niewydolności nerek, należy zapewnić wczesną podaż chlorku potasu, jeśli tylko udaje się uzyskać zadowalającą diurezę (20 mEq KCl na każdy litr płynu infuzyjnego). Przed wyrównaniem stężenia potasu w surowicy może być też trudna alkalizacja moczu. Podczas podawania potasu jego stężenie należy oznaczać regularnie, a zapis EKG monitorować w trybie ciągłym. Hemodializa jest wskazana w przypadku pacjentów: Których stan się pogarsza pomimo intensywnego leczenia wspomagającego po uzyskaniu alkalicznego pH moczu; Z niewydolnością nerek; Z uporczywymi zaburzeniami ze strony CUN (np. śpiączka, drgawki); Z ARDS, u których nie uzyskano spadku stężenia salicylanów; Z zastoinową niewydolnością krążenia i niekardiogennym obrzękiem płuc; U których poziom salicylanów przekracza 100 mg/100 ml.
Węgiel aktywowany dobrze adsorbuje salicylany, a wielokrotne dawki mogą skutecznie i szybko eliminować je z surowicy. Zlepy leku utworzone w żołądku usuwa się chirurgicznie lub endoskopowo (można podjąć próbę rozpuszczenia ich przez laważ).

Określenie „hiperkaliemia" oznacza stężenie potasu

Save

Określenie „hiperkaliemia" oznacza stężenie potasu w surowicy przekraczające 5,5 mEq/l. Szybki i gwałtowny wzrost stężenia potasu może być niebezpicczny i groźny dla życia. Do przyczyn podwyższenia stężenia potasu w surowicy zalicza się: tzw. hiperkaliemię rzekomą albo pseudohiperkaliemię (opaska uciskowa założona zbyt mocno albo trzymana zbyt długo, powtarzane zaciskanie pięści przy wenesekcji, użycie cewnika lub igły o zbyt wąskim świetle, pobranie krwi z ramienia, do którego wykonuje się dożylny wlew potasu, znaczna leukocytoza - powyżej 50 000/mm', zwiększona liczba płytek krwi), zmniejszone wydalanie potasu przez nerki (ostra lub przewlekła niewydolność nerek, niewydolność nadnerczy, środki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE - enzymu konwertującego angiotensynę), przesunięcie potasu wewnątrzkomórkowego do przestrzeni pozakomórkowej (kwasica, oparzenia, zmiażdżenia, rozpad tkanki nowotworowej, rabdomioliza, hiperkaliemiczne porażenie okresowe, ostre przedawkowanie naparstnicy, sukcynylocholina, niesteroidowe leki przeciwzapalne, niespecyficzne β-blokery, niedobór insuliny) oraz nadmierną podaż potasu (polekowa, spowodowana nadmiernym doustnym lub dożylnym uzupełnianiem niedoborów potasu, podawaniem dużych dawek soli potasowych penicyliny, przetaczaniem krwi). Opisywano również hiperkaliemię u chorych na AIDS, którym podawano pentamidynę lub duże dawki trymetoprymu.

gdzie można kupic viagre gdzie można kupić viagre gdzie można kupić viagre bez recepty gdzie można kupić viagrę gdzie można kupić viagrę bez recepty

 

Ocena czynności życiowych.

Save

Do powikłań wywołanych hiperkaliemią należą: upośledzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego powodujące osłabienie mięśni (zaznaczające się najpierw w kończynach dolnych), parestezje, osłabienie odruchów, a w ciężkich przypadkach porażenie wiotkie wszystkich czterech kończyn lub porażenie mięśni oddechowych. Występują również zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (utrata łaknienia, mdłości, wymioty, kurcze brzucha, biegunki) i układu krążenia (zwolnienie akcji serca, kołatanie, omdlenia zatrzymanie akcji serca). Badanie fizykalne Ocena czynności życiowych.

Zbadać tętno (akcja serca może być zwolniona albo przyśpieszona), ciśnienie krwi, (jeśli występuje obniżenie ciśnienia łącznie z hiperkaliemią, należy myśleć o niewydolności nadnerczy), temperaturę oraz częstość oddechów (może wystąpić zatrzymanie oddechu). Serce. Zbadać osłuchowo czy nie występują zaburzenia częstości i rytmu. Jama brzuszna. Ocenić, czy nie ma tętniaka w jamie brzusznej - może on wpływać na upośledzenie przepływu nerkowego.

gdzie moge kupic viagre bez recepty gdzie moge kupić viagre gdzie mogę kupić viagrę gdzie mozna kupic viagre gdzie mozna kupic viagre bez recepty gdzie mozna kupić viagre

(1 - 10 of 16)